11 Ağustos 2009 Salı


Baba Ocağı

25 Ocak 2009 Pazar

Bu soy ağacı Annem Fatma Öcal'ın hatırasından kalanlarla oluşturulmuştur.
Eksiklikler veya yanlışlıklar için herkesi buraya katkı koymaya davet ediyorum.
Bazı lakab ve takma isimler hiç bir art niyet
olmaksızın yazılmıştır. Kimsenin bundan alınmasına gerek yoktur.
Düzeltme ilave bilgi için 05324752710 telefon numarası veya,
huseyinocal@gmail.com mail gönderebilirsiniz.

Herkese hayırlı olması dileği ile saygılar sunarım......
HACI İBRAHİM KOCA SOYAĞACI

I- HACI İBRAHİM

1-H.HASAN
2-SARIBIYIK MEHMET
3-KADICIK

4-ÇAKIR EMMİ
5-FADİME HALA
6-EMİNE HALA
( 1-2-3 Ana bir,4-5-6 Ana bir)

I-1 -H.HASAN -Eşi Ayşe ( Kula ebe, Hacıfakı Dede kardeşi )

A-İbrahim (Hatip) Dede, B-Kezban Hala, C-Fatık Hala,
D-Urkula Hala, E-Hatça Hala, F-Aşalı Hala, G-Hüseyin (Üsük) Dede

I-1-A-İbrahim (Hatip) Dede – 1-Fatma (a ila e anneleri) ,
2-Emine(f-p anneleri)
a- Mustafa (Topça) – Eşi Aşaman
1-Hayri 2 –Burhanettin , 4 kız
b-H.Ahmet (Yaşar Ünsal babası) – Eşi Fatık hala kızı Küçükaşa
1-Yaşar
c-Mehmet Ünsal ( Eşi Fadime, Sarıbıyık Mehmet torunu)
1-İsmail, 2-Emine (Yusuf Öcal eşi), 3-Şakire (Ali Yetiş eşi),
4-Hasan, 5-Edip Ünsal, 6-Samiye (Hasan Ünsal eşi)
d-İsmail
e-Hasan
f-H.Musa Ünsal (1-Havva; Kadı Osman torunu, 2-Emine; Telli Dede kızı)
1- Selahattin, 2 –Mehmet (Hacı) 3-Hasan 4-Ayşe (Yusuf Öcal eşi),
5-Hacer (İsmet Taylan Eşi), 6-Kamile (Hasan eşi ),
7-Pakize (Emmi Buhurcu eşi), 8- Necati Ünsal
g-Hasan Hüseyin Ünsal (Eşi Kezban; Ç.Sebilli Yunus’un kızı)
1-Tahsin Ünsal, 2-Bünyamin, 3- Naile (Hasan Sarı eşi), 4-İsmail,
5- Tahir(Zari), 6- Hacı , 7-Arife (Halil Konya eşi) , 8 - Hikmet
h-Naim Ünsal (Eşleri 1-Naciye; (1-5 anası.) 2- Neslihan; (6-12 anası)
1-Ayşe (Ali Yetkin), 2-Selime (Salim Öztürk),
3-Habibe (Mustafa Akyol), 4- Safinaz (Ömer Başaran eşi),
5-Mehmet (Hacı) , 6-İbrahim (Hatıp) 7-Elmas (Necati Koçak eşi),
8-Hasan, 9-Fatma, 10-Mustafa , 11-Ahmet , 12- Mehmet
i-Ayşe (Eşi Halil Taşdöven)
1-Sadık, 2 –İbrahim
j-Rukiye (Urkuya) Eşi Ahmet
1-Hilmi, 2-Ertuğrul Coplan, 3- Muammer
k-Eşe Hala ( Üsük Dede oğlu Hasan Öcal eşi)
1-Aysel (İlyas Öcal eşi), 2- Sami Öcal, 3- Hasan Öcal
l-Ayşe (Bakırcı Hasan eşi)
1- Nuri Bakırcı, 2 Ruveyde (Ahmet Çakır eşi)
m-Hatice (Bakırcı Hasan eşi)
1-İlyas , 2-Hatice (Şeref Bakırcı eşi), 3-Aynur (Musa Bakırcı eşi),
4-İsminur (Hacı Ünsal Eşi), 5-Eşeli (Osman Efeoğlu eşi),
6-Günnur, 7-Hasan, 8-H.Musa
n-Gülsüm Hala (H.Osman Yıldırım eşi)
1-Rukiye (Şükrü Yıldırım eşi) , 2-Zeynep (İsmail Ünsal eşi) ,
3-Şahsine (Sami Öcal eşi)
p-Selime (Çeşmelisebilde Yunus Ahmet eşi)
1-Havvva (doktorun)

I-1-B-Kezban Hala (Eşi Bakırcı Pantı Osman)
a-Musa, b-Hasan, c-Ahmet, d-Mahmut,e-Mustafa(Mıstık),
f-Mehmet(Peket) Bakırcı, g-Emine (Karabıyıkta kılcıların anası)

I-1-C-Fatık Hala (1-Karabıyıklı Omarosman (a babası),2- Koca Musa ( b ve c babaları )
a-Küççükaşa(Yaşar Ünsal annesi), b-Ayşe (Müdürün Osmanın eşi),
c-Fatma(H.Mustafa Kerimin eşi)

I-1-D-Urkula Hala –Eşleri 1-Ali Yıldırım (a ve b )
2-Abdullah Yıldırım (c-g babaları)
a-Aşaman(Hayri-Burhanettin anası) b- Ahmet(Boz) Yıldırım, c- Süleyman (Deli
Sülük) Yıldırım d-Ali (Bey) Yıldırım , e-Hacı Osman Yıldırım
f-Dudu(Hacısülemenlerin velibeyin eşi), g- Gülsüm (İlyas Bakırcı eşi)

I-1-E-Hatça Hala
a- Mustafa Ünal (Topal Ağa-Eski Muhtar)

I-1-F-Aşalı Hala
a-Karabıyıkta Hacı İsmail..?

I-1-G-HÜSEYİN (ÜSÜK) DEDE-(Eşi Fadime-Hacıfakı Dede kızı)
a- Aşa Hala (Hacı Süllü Eşi- Ahmet Altay Annesi)
1- Fatma(Başkuyuda), 2-Mustafa, 3-Ukuş(Çumralı Hafız eşi),
4-Ahmet Altay, 5- İbrahim Altay , 6-İsmail Altay(Fahrettin Görgülü)

b- İbrahim Öcal (Koca Yusuf, Rahmetli Rahim Öcal Babası)
1-Yusuf Öcal 2-Hatice(İlyas Harmankaya eşi) 3- Rahim Öcal
4-Fedakar, 5- Hasan Öcal, 6- Mehmet Öcal

c- Fadıma Hala (Hacı Halil Görgün eşi)
1-Ayşe 2-Emine (İbrahim Altay eşi) 3-Fadimana

d- Rukiye (Ukulu) Hala (Hacı Mehmet Harmankaya Eşi)
1-Ayşe( Velin Güçlü eşi) 2- İlyas Harmankaya 3-Ramazan
4- Kezban (İsmail Altay eşi) 5-Fatma (H.Kadir Harmankaya eşi)

e- MEMDUH ÖCAL (1-Hatice Harmankaya,2-Fatma Kılıç)
1-Yusuf, 2- Ayşe Kılıç(Fahrettin Kılıç eşi) ,
2-Mehmet (Hacıfakı) Öcal, 4-İlyas,
5-Hatice(Rahim Öcal eşi) , 6-Cemile, 7-Hüseyin Öcal,
8-Sami Öcal, 9-Müşerref , 10- Zeynep

f- Habiş Hala (Hacı Hasan Görgün eşi)
1-Mehmet (Topal) Görgün 2- Ahmet Görgün, 3- Süleyman,
4- Mevlüt, 5-Mustafa, 6- Mahmut, 7 –Şükran, 8- Esat

g- Hasan Öcal (Sami Öcal Babası)
1-Aysel Öcal (İlyas Öcal eşi), 2- Sami Öcal, 3- Hasan Öcal

h- Hatice Hala (Nuri Bakırcı eşi, Sami Bakırcı Annesi)
1-Sami Bakırcı 2- Günnur 3- Fehmi 4- Muammer

I-2 SARIBIYIK MEHMET

A-Fatma(Kodak İbrahim Anası)
B-Kezban(Cız Ahmet eşi, Efendinin Anası)
C-Ahmet Emmi (İzzettin'in Babası)
D-Aşa (Gameri Mehmet emminin Anası- (İlk dördü Havse anadan)
E- Hacıhasan (Hacı Gadder)? ( Tokatlı Karıdan)
a-Fatık Hala (Gelinaşalarda), b- Urkuya, c- Hilmi Sarıbıyık,
d- İsmahan(Kezban) (İbrahim Öcal eşi), e-Fadime Teyze (Mehmet Ünsal Eşi)

I-3 KADI OSMAN (KADICIK)

A-Söbü Hatça
a- Ali Gürel (Ç.Sebil), b-Havva (Ç.Sebilde Demir Ali Şeflek eşi) ,
c-Adile

B-Kara Mehmet

C-Fatma (Eşi Süleyman (İsmail oğlu) )
a-Mustafa Kılıç (Körağa Dede)-Eşi Emine(Duran Dede kızı)
1-Fatma(Memduh Öcal eşi), 2-Gülsüm (Karabıyıklı H.Yusuf Kılıç eşi),
3-Ayşe(Karabıyıklı Halil Bayık eşi), 4-Döndüş(Karabıyıklı Mustafa Kılıç eşi)
5-Fahrettin Kılıç(Memduh Öcal Damadı) 6- Cennet (Ç.Sebilde Mahmut Şeflek eşi)
7-Emine (Topal Mehmet Görgün eşi) 8-Kezban (Latif Başaran eşi)
9-Hacer (İbrahim Çakmak eşi) 10- Yeter (İsmili- Mehmet Gökçekuyu eşi)

b-Emine Hala( Hamit Uslu (emmi) eşi)
1-Ramazan Uslu, 2-Fatma (Ahmet (Öksüz) Tüfekçi), 3- Nazmiye, 3-Şerif
c-Ayşe
1- Bacak Ahmet (çeşmelisebilde)

D-Çöllo Mustafa

a-Osman , b- Hüseyin, c- İbrahim

E-Dalfır Aşa (Ankara'da)
a- HaydarI-4 ÇAKIR EMMİ – (Eşi Hanife)

A-Hacı Abidin

a-Ahmet Çakır (eşi Ruveyde; Bakırcı Hasan kızı)
1-Nazmiye (Tahir Ünsal eşi), 2- Hasan , 3- Naci , 4- İbrahim( Hatıp), 5- Ayşe,
6- Abidin, 7- Reşide (Hatıp Ünsal eşi), 8-Celalettin
b-Mustafa
c-Kebiz (Bakırcı Mıstık eşi)
d-Ayşe (Avcıkara Süllü anası)

B-İbrahim Çakır (Eşi Emine Hala kızı Kezban)
a-Mustafa Çakır
b-Ahmet Çakır
I-5 FADİME HALA – Eşi Hüseyin

A-Ayşe (İzmirli Veli Anası)

B-Helime Bacı (Hacı Halil Görgün Eşi)

C-Ebecik ( Mollahasanlar Mahmut eşi)

D-Cennet (Mollahasanlar Molla eşi)

I-6 EMİNE HALA – ( Eşi Mustafa- H.Halil ve H.Süllü Babası )

A-Hacı Halil- Eşleri 1- Helimece 2-Fadime Hala (Hüseyin(Üsük)Dede kızı)
a-Ayşe b-Emine (İbrahim Altay eşi) c- Fadimana

B-Hacı Süllü – Eşi Aşa Hala (Hüseyin-Üsük-Dede kızı)
a-Fatma, b- Mustafa, c-Ukuş (Çumralı Hafız eşi), d- Ahmet Altay,
e- İbrahim Altay, f- İsmail Altay

C-Aşa (Hacıkadirler Ali Yıldırım eşi-H.Kadir anası)

D-Emine Ünlü (Yörük Kızı (Esenin Mustafanın eşi-Hasan Ünlü anası)

E-Kezban (İbrahim Çakır eşi-Mustafa, Ahmet Çakır anası)
HÜSEYİN (üsük) DEDE1-Ayşe(Aşa) Hala- Eşi H.Süllü Altay

a-Fatma(Başkuyuda) –Eşi Musa Gökçe
1-Meryem, 2-Emine, 3-Rukiye(Eşi Sami Bakırcı),
4- Hacı Mehmet, 5-Cemile , 6-Hüseyin
b-Mustafa Altay – Eşi Emine Ünlü kızı Cemile
1-Süleyman
c-Ukuş(Çumralı Hasan Toz (Hafız) eşi
1-Serpil, 2-Sergül, 3-Senem, 4- Ayşe,
5- ? 6- Songül 7- ? ( oğlan)
d-Ahmet Altay - Eşi Hacer, Koca Mehmet Güçlü kızı
1-Emine (Mehmet Öcal eşi), 2- Ayfer, 3-Fadim, 4-Hasan
5-Kezban(Memduh Öcal torunu,İsmail Öcal eşi)
e-İbrahim Altay – Eşi H.Halil kızı Emine
1-Ayşe 2-Şehbal 3- Fazilet 4- Sacide 5- Mustafa Asım
f-İsmail Altay(Fahrettin Görgülü)- Eşi Kezban
1-Halil, 2- Ayşegül

2-İbrahim Öcal- Eşi Kezban(İsmance) Sarıbıyık

a-Koca Yusuf Öcal-Eşi Emine(Mehmet Ünsal kızı)
1-Hakan 2- Halime 3-İbrahim
b-Hatice Öcal- Eşi İlyas Harmankaya
1-Hidayet, 2-Mehmet, 3-Zafer, 4-Soner
c-Rahim Öcal- Eşi Hatice Öcal(Memduh Kızı)
1-Kezban 2-Uğur 3-Fatih
d-Fedakar Öcal (Rahmetli)
e-Hasan Öcal-Eşi Filiz Horasan
1-Fedakar, 2-Tuğba, 3- Aysel, 4-İbrahim
f-Mehmet Öcal- Eşi Emine Altay(Ahmet Altay Kızı)
1-İsmihan , 2-Nihan, 3- Oğuzhan

3-Fadıma Hala- Eşi H.Halil Görgülü

a-Ayşe- Eşi Esat Candan
1-Hasan 2- Hatice
b-Emine-Eşi İbrahim Altay
1-Ayşe, 2-Şehbal,3- Fazilet (?) , 4- Sacide , 5- Mustafa Asım
c-Fadimana
1-Sami

4-Ukulu(Rukiye ) Hala-Eşi Mehmet Harmankaya

a-Ayşe-Eşi (Koca Mehmet'in) Veli Güçlü
1-Sebahat, 2- Nebahat, 3-Nadire, 4- Nail
b-İlyas Harmankaya-Eşi Hatice Öcal(İbrahim Öcal kızı)
1-Hidayet, 2-Mehmet(Rahmetli) , 3-Zafer, 4-Soner
c-Ramazan Harmankaya-Eşi Cemile Harmankaya
1-Taner, 2- Tuncer , 3- Fedakar
d-Kezban – Eşi İsmail Altay
1- Halil, 2-Ayşegül
e- Fatma – Eşi Rahim (H.Kadir) Harmankaya
1- Semih, 2 - ? (Celalettin Çakır eşi ) , 3 - ?

5-Memduh Öcal 1- Eşi Hatice Harmankaya
2-Eşi Fatma Kılıç

a- Yusuf Öcal-Eşleri 1-Ayşe Ünsal 2- Zekiye
1-İsmail, 2-Fatoş,3-Esat, 4-Emre, 5- Kerem
b- Ayşe – Eşi Fahrettin Kılıç
1-Süleyman , 2-Saliha , 3- Hatice, 4- İsmail, 5-Tural
c- Mehmet(Hacıfakı)- Eşi Gülenden Başaran
1-Efkan, 2- Ersel, 3- Birsel, 4-Memduh
d- İlyas Öcal- Eşleri 1-Aysel Öcal 2- İlkay
1-Hatice, 2- Serap, 3- Mehtap, 4- Fatma, 5-Gülçin, 6-Öcal, 7-Gökçen
e- Hatice – Eşi Rahim Öcal
1-Kezban, 2- Uğur, 3-Fatih
f- Cemile –Eşi Talat Sayın
1-Alaaddin, 2- Selçuk, 3- Sinan
g- Hüseyin-Eşi Sevgi Kalyoncu
1-Alper , 2- İlter Kağan
h- Sami – Eşi Emine Topçu
1-Fatma Selcen, 2- Aycan
i- Müşerref- Eşi Sacit Toraman
1- Gamze, 2- Elif Bilge
j- Zeynep – Eşi İsmail Hakkı Koyuncu
1-Merve, 2-Refik, 3- Safa

6- Habiş Hala–Eşi Hasan Görgün

a-Mehmet Görgün-Eşi Emine Kılıç
1-Nahide, 2-Naile, 3-Naime, 4- Ercüment, 5-Songül
b-Ahmet Görgün-Eşi Tayyibe
1-Kenan, 2-Selma
c-Süleyman Görgün- Eşi Fatma(Trabzonlu)
1- Nigar 2-Safinaz 3- ? 4- ? 5- Alpaslan
d-Mevlüt Görgün- Eşi Fatma(Kayserili)
1-Selahattin, 2- Bahar , 3-Hasan
e-Mustafa Görgün
1-Mehmet Akif, 2- ? 3 - ?
f-Mahmut Görgün
g- Şükran
1- ? (kız)
h-Esat Görgün
1-Hasan 2 –Zehra


7- Hasan Öcal-Eşi Esma (Eşe)Hala (Hatip Dede kızı)

a-Aysel –Eşi İlyas Öcal (Memduh Oğlu)
1-Hatice,2-Serap, 3-Mehtap, 4-Fatma, 5-Gülçin
b-Sami Öcal-Eşi Şahsine Yıldırım(Güssün Hala kızı)
1-Osman 2-Hüseyin Cem 3-Esma 4- Gülsüm
c-Hasan –Eşi Mevlüdiye
1-Gökhan, 2- Gürkan, 3-Mine

8- Hatice Hala- Eşi Nuri Bakırcı

a-Sami Bakırcı-Eşi Rukiye(Aşa hala kızı Fatmanın kızı)
1-Nuri , 2-Musa , 3-Serpil
b-Günnur
c-Fehmi Bakırcı
1- ? 2 - ? ( iki oğlan )
d-Muammer Bakırcı
1- Hatice 2- ? 3- ?