21 Şubat 2018 ÇarşambaHACI FAKI DEDE SOYAĞACI

I-AKMEHMET (Hacı Fakı Dede'nin Dedesi)
   Eseveli-Akoğlanlar
   Mezarı Karaman Kazımkarabekir Akarköy'de
   6 çocuğu var

  1-MUSA ÇELİK-AVCI
  2-OSMAN ARPAD
  3-MUSTAFA AK
  4-AYŞE
  5-EMİNE TAPRAMAZ
  6-FATMA UĞUR


 ı-1 - MUSA ÇELİK-AVCI 
          A-MUSTAFA ÇELİK (Mıstık Kahya)Yozgat Çekerek İlçesi
          B-EŞECİK  Bilaveled-Çocuksuz
          C-HACIFAKI AVCI Sarayönü Karabıyık Köyü
          D-AYŞE ÖCAL-ÜNSAL Sarayönü Kuyulusebil Köyü

       1-1-A- Mustafa Çelik Mıstık Kahya
          1-Mehmet Çelik (Kuru Mehmet) a- Mustafa  b-Mahmut  c-Ahmet  d-Mustafa  e-Havva Çelik f- Iraz Yılmaz
          2-Ali Çelik (Kızıl Ali)  a-Mustafa Çelik b-Hasan Çelik(Çocuksuz) c- Medine Canbaş(Medik)
          3-Celebci  (çocuksuz)
          4-Hatice Çakmak (Kara Hatça) a-Hüseyin Çakmak b-Hüseyin Çakmak c-Emine Haner
          5-Ayşe Kızıltepe (Eşe) a-Osman Kızıltepe b-Musa c- Kezban Kızıldağ(Kezik)

        1-1-C- HACI FAKI (MEHMET) AVCI 
1-OMAR OSMAN 2-MEHMET 3-RUKİYE 4-HATİCE 5-FADİME ÖCAL
1-Omar Osman Avcı (Fatık hala eşi)
a- Ayşe Ünsal (küçük ayşe) 1- Yaşar Ünsal
2-Mehmet Avcı 
a-Ömer Osman Avcı1-Erol   2-Mehmet  3-Şaziye Ünsal 4-Aşaman Kamışlıöz 5-Emine Özcoplan 6-Ünzile Demirci
 b-Meryem Demirci   1-Fevzi  2-İsmet  3-Musa  4-Hasan  5-Zekiye Yozcu
 c-Eşe Altun Mevlütlü Süleyman eşi1-İsmail 2-Mustafa  3-Ömer  4-M.Ali  5-Bayram 6-Esma Özkan  7-Ayşe Aytekin
 d-Feride Özcoplan (Aziz Özcoplan eşi)  1-Ayşe Özcoplan 2-Kezban Ünsal  3-Hacı  4-Ali Özcoplan 5- Memduh 6- Hatıp İbrahim
  3-Rukiye Kılıç
a-Hulusi Kılıç 1-İsmail 2-Hasan  3-Mehmet  4-Ergün 5-Eşe Coplan 6-Sevim Kılıç
b- Eşemen Kutluer  1-Abdurrahman Kutluer   2- Hasan    3-Sami  4-Reşat
c-Ali Kılıç
  4-Hatice Kılıç  
 a- Yusuf Kılıç  1-Atiye  2- Naci  3-Ali Rıza 4-Mesut 5- Cihat 6-Hatice 7-Mustafa 8-Serkan
 b-Hatice Kocabıyık  
 5-Fadime Öcal eşi Hüseyin(Üsük Dede) Öcal  
 a- Ayşe Altay  1-Fatma Sarıkaya 2-Mustafa Altay 3-Ahmet 4-İbrahim 5- İsmail 6-Ukuş
 b-İbrahim Öcal  1-Yusuf  2- Hatice Harmankaya 3-Rahim 4-Fedakar 5-Hasan  6-Mehmet
 c- Fadime Görgülü   1-Ayşe Candan  2-Emine Altay  3-Fadimana
 d-Rukiye (Ukulu) Harmankaya  1-Ayşe Güçlü 2- İlyas Harmankaya 3- Ramazan 4-Kezban Görgülü  5-Fatma Harmankaya
 e-Memduh Öcal  1-Yusuf 2-Ayşe Kılıç 3-Mehmet(Hacıfakı) 4-İlyas 5-Hatice 6-Fadime Sayın 7-Hüseyin 8-Ahmet Sami 9- Müşerref Toraman 10-Zeynep Koyuncu
 f-Habiş Görgün  1-Mehmet 2-Ahmet 3-Süleyman 4-Mevlüt 5-Mustafa 6-Mahmut 7-Şükran   8-Esat
 g-Hatice Bakırcı  1-Sami  2-Günnur 3-Fehmi  4-Muammer
 h-Hasan Öcal       1-Aysel Öcal 2-Sami Öcal  3-Hasan Öcal

1-1-D- AYŞE (ÜNSAL -ÖCAL 1844-?) Eşi Eniştelerden Hacı Hasan 

   
1-AYŞALI COPLAN  2-RUKİYE YILDIRIM  3-FADİME ÖZKAN  4-KEZBAN  BAKIRCI 5-HATİCE ÜNAL  6-İBRAHİM ÜNSAL  7-HÜSEYİN ÖCAL


   1-AYŞALI COPLAN
      a-Hatice Kocabıyık  1-Hacı Musa Kocabıyık  2-İsmail   3-Fatma
      b-İsmail Özcoplan    1-Aziz 2-Ayşe Gökçe 3-Kezban Ünsal
   2-RUKİYE YILDIRIM  
       a-Ahmet Yıldırım  1-Muhammet 2-Aşalı Ünsal 3-Duduş Taylan 4-Teslime Çelik 5-Döndü Yetkin 6-Müzeyyen Yaylacı 7-Emine Gökmenoğlu 8-Hapılı Yılmaz
       b-Süleyman Yıldırım 1-Mustafa 2-Hasan 3-Faruk 4-Münevver Gümüş 5-Rukiye Gümüş 6-Duduş  Büyükadam
       c-Ali Yıldırım 1-H.Kadir Yıldırım 2-Abdullah 3-Emine Ünlü 4-Zübeyde Yıldırım 5-Rukiye Çakır
      d-Osman Yıldırım 1-Ukana Yıldırım 2-Zeynep Ünsal 3-Şahsine Öcal
      e-Dudu Gümüş  1-Hacı Gümüş 2-Güllü Yıldırım 3-Azime Sarıbıyık 4-Zeynep Sarıbıyık 5-Hatice Parmaksız 6-Rukiye Öztürk 7-Seyit Ali Gümüş
      f-Gülsüm Bakırcı  1- İbrahim(Hatıp) 2-Abdullah 3-Gülsen Yıldırım 4-Hatice Ünsal
    3-FADİME ÖZKAN
        a-Ayşe Ünsal (Küçük Ayşe)  1-Yaşar Ünsal
        b-Ayşe Şimşek 1-Ramazan 2-Tuncay 3-Yücel 4-Pakize 5-Habba 6-Emine Sarıbıyık 7-Fadime Ünsal
        c-Fatma Yetkin 1-Muammer 2-Enver 3-Emine 4-Aşalı 5-Filiz 6-Şifa
      4-KEZBAN BAKIRCI
        a-Ahmet Bakırcı  1-Şeref  2-Gülsüm Ünlü 3-Zeliha Gümüş 4- Esma Özçelebi
        b-Hasan Bakırcı 1-Nuri 2-İlyas 3-Hasan 4-Musa 5-Hatice 6-Aynur 7-Günnur Öncü 8-Eşeli Efeoğlu 9-İsminur Ünsal
        c-Mehmet Bakırcı 1-Necibe Avcı 2-Eşeli Kılcı 3-Keziban Bakırcı 4-Musa Bakırcı 5-İbrahim 6-H.Hüseyin
       d-Mustafa Bakırcı 1-Döndü Harmankaya 2-Ayşe Bakırcı 3-Hatice Kılcı 4-Rukiye Bakırcı 5-Rıdvan Bakırcı
       e-Mahmut Bakırcı 1-Musa Kazım 2-Sadettin 3-Osman  4-Fevzi 5-Hüseyin 6-Nazım 7-Kezban 8-Zeynep  9-Halime Coplan 10-Ayşe
       f-Emine Kılcı  1-Servet  2-Nazım 3-H.İbrahim 4-Hediye  5-Kezban Gökmen

      5-HATİCE ÜNAL
          1-Mustafa ÜNAL (Topalağa)

   
   6- İBRAHİM ÜNSAL(HATIP DEDE ) eşleri 1- Fatma  2- Emine
             a- Mustafa (Topça)  Ünsal– (Eşi Aşaman)  1-Hayri 2-Burhanettin 3-Halide 4-Ayşe 5-Güssün 6-Ukuş 7-İmiş 8- Leyla Sarıbıyık
             b-H.Ahmet  Ünsal(Eşi Fatık hala kızı Küçükaşa) 1-Yaşar Ünsal
             c-Mehmet Ünsal ( Eşi Fadime, Sarıbıyık Mehmet torunu)
1-İsmail, 2-Emine Öcal (Yusuf Öcal eşi), 3-Şakire  Yetiş 4-Hasan, 5-Edip Ünsal, 6-Samiye  Ünsal
          d-İsmail
          e-Hasan
          f-H.Musa Ünsal (1-Havva; Kadı Osman torunu, 2-Emine; Telli Dede kızı)
1- Selahattin, 2 –Mehmet (Hacı) 3-Hasan 4-Ayşe Öcal 5-Hacer Taylan 6-Kamile Çelik 7-Pakize Buhurcu 8- Necati Ünsal
          g-Hasan Hüseyin Ünsal (Eşi Kezban; Ç.Sebilli Yunus’un kızı)
1-Tahsin Ünsal, 2-Bünyamin, 3- Naile Sarı 4-İsmail5- Tahir(Zari) 6- Hacı 7-Arife Konya  8- Hikmet
         h-Naim Ünsal (Eşleri 1-Naciye; (1-5 anası.) 2- Neslihan; (6-11 anası)
1-Ayşe Yetkin 2-Selime Öztürk 3-Habibe Akyol 4- Safinaz Başaran 5-Mehmet (Hacı) , 6-İbrahim (Hatıp) 7-Elmas Koçak 8-Hasan 9-Mustafa  10-Ahmet  11- Mehmet
         i-Ayşe Taşdöven  1-Sadık, 2 –İbrahim 3-Ali 4-Gülsüm Toprakkale 5-Fatma Gürel 6-Havva Yetkin 
         j-Rukiye Coplan  1-Hilmi 2-İzzet 3-Ertuğrul 4-Muammer 5-Şakire Gökmen 6-Ebice Özkan 7-Rukiye Özçelebi
         k-Eşe (Esma ) Öcal  1-Aysel (İlyas Öcal eşi), 2- Sami Öcal, 3- Hasan Öcal
          l-Ayşe (Bakırcı Hasan eşi) 1- Nuri Bakırcı, 2 Ruveyde Çakır 
         m-Hatice (Bakırcı Hasan eşi) 1-İlyas , 2-Hatice Bakırcı 3-Aynur Bakırcı  4-İsminur Ünsal  5-Eşeli Efeoğlu 6-Günnur Öncü 7-Hasan, 8-H.Musa   
          n-Gülsüm Yıldırım 1-Ukana Yıldırım 2-Zeynep ünsal 3-Şahsine Öcal
          o-Selma Demirci  1-Havva Demirci

      7-HÜSEYİN ÖCAL(EŞİ FADİME AVCI) HACI FAKI DEDE KIZI   1-AYŞE ALTAY 2-İBRAHİM ÖCAL 3-FADİME GÖRGÜLÜ 4-RUKİYE HARMANKAYA 5-MEMDUH ÖCAL 6- HABİŞ GÖRGÜN 7-HATİCE BAKIRCI 8-HASAN ÖCAL1-2  OSMAN ARPAD  ISPARTA  KOÇTEPE (FANDAS) KÖYÜ

        A-MUSTAFA ARPAD
     B-MEHMET ÇETİNKAYA
          1-2-A MUSTAFA ARPAD
                 1-OSMAN ARPAD
                     a-Mustafa Arpad  1-Murat  2-Ümit 3-Nezahat Köksal 4-Zeynep Ağacıgül 5-Fatma Gümüş 6-Şenay Sarı 7-Yasemin Arpad
                     b-Ünal Arpad  1-Çağlayan Özbahar 2-Alaaddin Arpad 3-Seval Arpad
                     c-Zübeyde Vatandaş   1-Osman 2-Fadime 3-Gülseren

              1-2-B MEHMET ÇETİNKAYA
                   1-MUSTAFA    2-HAVVA COŞKUN 3-İSMİHAN DEMİRTAŞ  4-FADİME SENİRCELİ
                       
                   1-MUSTAFA ÇETİNKAYA   a-Mehmet Çetinkaya  b-Ali Osman Çetinkaya
                   2-HAVVA COŞKUN              a-Selahattin Coşkun
                   3-İSMİHAN DEMİRTAŞ       a-Hasan Demirtaş

1-3   MUSTAFA AK   KARAMAN KİSECİK KASABASI
           A-ALİ AK  B-FATMA DÜLGER  C-AYŞE ÇAMUR   D-HAVA HORZUM    E-ELİFE BOZ  F-KEZBAN ÇELİK   G-HATİCE EKTİ


           1-3-A -ALİ AK (Çırak Ali)
                     a-Halil AK  1-Musa  2-İsmihan Kaya 3-Ruiye Yıldız 4-Döne Kaya 5-Elmas Ekti 6-Sultan Horzum  7-Ali Ak
                b-Mustafa AK 1-Fatma Tapramaz 2-Sultan Horzum 3-Hasan Ak 4-Ali Ak 5-İsa Ak 6-Selver Tok 7-Hasibe Çamur
                c-İbrahim AK  1-AliOsman 2-Mehmet(Gücü)  3-İzzet 4-Ahmet (Topal Ahmet)  5-Ali(Gerali)  6-Şerife Taş 7-Selver Ekti
               d-Ayşe Kaya  1-Mustafa   2-Mehmet 3-Ahmet Ali 4-İmiş Yılmaz

          1-3-B- FATMA DÜLGER
                a-Ali Dülger  
                b-Halil Dülger (Çömez )  1-İbrahim 2-Servet 3-Elmas Tapramaz 4-Fikriye  Kaya
                c-Ayşe Horzum (Ömer Ali eşi)  1-Mehmet  2-Kamil 3-Gülzar 4-Hasan

           1-3-C  AYŞE ÇAMUR
                 a-Sultan Çamur (Sultancık)   1-İbrahim Yaşar(eşref)  2-Mehmet Yaşar (ustacık)
                 b-Davut Çamur (Karadede)
                 c-Rukiye Dülger Halil Dülger eşi

           1-3-D- HAVA HORZUM
                 a-Yusuf Horzum 1-Ayşe 2-Hasan 3-Mustafa 4-Kazım 5-Halil 6-Mehmet 7-Cemile Çoban
                 b-Ömer Ali Horzum Ayşe Horzum eşi
                 c-Mustafa Horzum  1-Hasan 2-Kezban Şahin 3-Şükriye Güleç 4-İsmihan Tekbasan  5-Bayram Ali 6-Nazmiye Yalçın

            1-3-E-ELİFE BOZ elifcik
                  a-Osman Boz   1-Havana Tekbasan 2-Dönüş Boz 3-Kerim 4-Ayşe
                  b-İbrahim Boz  1-Halil 2-Hatice Çelik  3-Sultan Say 4-Döne Ayşe Nam 5-Osman Boz
                  c-Bayram Boz  1-Rafet  2-İlhan  3-Orhan  4-Şerife Bayram
                  d-Ömer Boz (Berber)  1-Melahat Horzum 2-Erol  3-Musa 4-Elifan
                  e-Sultan Horzum (Yusuf Horzum eşi)

             1-3-F-KEZBAN ÇELİK kezbencik
                  a-İsmail Çelik köroğlan  1-Hüseyin 2-Davut 3-Döne Boz 4-Emin 5-Yakup 6-Ahmet Zeki 7-Mustafa
                  b-Mustafa Çelik   1-Sultan Bilgi 2-İzzet 3-Fatma Tapramaz 4-Bekir Çelik 5-Demir 6-Osman 7-Latif
                  c-Şerife Tapramaz 1-Ahmet Tapramaz 2-Mehmet 3-Ömer 4-Hikmet 5-Ayşe Boz 6-Hatice Kola
                  d-Selver Boz  İbrahim Boz eşi

11 Ağustos 2009 Salı


Baba Ocağı

25 Ocak 2009 Pazar

Bu soy ağacı Annem Fatma Öcal'ın hatırasından kalanlarla oluşturulmuştur.
Eksiklikler veya yanlışlıklar için herkesi buraya katkı koymaya davet ediyorum.
Bazı lakab ve takma isimler hiç bir art niyet
olmaksızın yazılmıştır. Kimsenin bundan alınmasına gerek yoktur.
Düzeltme ilave bilgi için 05324752710 telefon numarası veya,
huseyinocal@gmail.com mail gönderebilirsiniz.

Herkese hayırlı olması dileği ile saygılar sunarım......
HACI İBRAHİM KOCA SOYAĞACI
    H.İbrahim Dedenin Babası da H. HASAN (ENİŞTE) ve evlenmeden genç yaşta ölen bir kardeşi var. Adı Hüseyin. H. İbrahim tek çocuk ve 110 yaşında Kuyulusebilde ölmüş.(Musa Ünsal Hatıratı)

I- HACI İBRAHİM eşi Ayşe

1-H.HASAN (1834-1921?)
2-SARIBIYIK MEHMET
3-KADICIK

4-ÇAKIR EMMİ
5-FADİME HALA
6-EMİNE HALA
( 1-2-3 Ana bir,4-5-6 Ana bir)

I-1 -H.HASAN -Eşi Ayşe ( Kula ebe, Hacıfakı Dede kardeşi )

A-İbrahim (Hatip) Dede, B-Kezban Hala, C-Fatık Hala,
D-Urkula Hala, E-Hatça Hala, F-Aşalı Hala, G-Hüseyin (Üsük) Dede  

I-1-A-İbrahim (Hatip) Dede –eşleri 1-Fatma (a ila e anneleri) ,
2-Emine(f-p anneleri)
a- Mustafa (Topça) – Eşi Aşaman
1-Hayri 2 –Burhanettin 3-Halide 4-Ayşe 5-Güssün 6-Ukuş 7-İmiş 8-Leyla Sarıbıyık
b-H.Ahmet (Yaşar Ünsal babası) – Eşi Fatık hala kızı Küçükaşa
1-Yaşar
c-Mehmet Ünsal ( Eşi Fadime, Sarıbıyık Mehmet torunu)
1-İsmail, 2-Emine (Yusuf Öcal eşi), 3-Şakire (Ali Yetiş eşi),
4-Hasan, 5-Edip Ünsal, 6-Samiye (Hasan Ünsal eşi)
d-İsmail
e-Hasan 
f-H.Musa Ünsal (1-Havva; Kadı Osman torunu, 2-Emine; Telli Dede kızı)
1- Selahattin, 2 –Mehmet (Hacı) 3-Hasan 4-Ayşe (Yusuf Öcal eşi),
5-Hacer (İsmet Taylan Eşi), 6-Kamile (Hasan eşi ),
7-Pakize (Emmi Buhurcu eşi), 8- Necati Ünsal
g-Hasan Hüseyin Ünsal (Eşi Kezban; Ç.Sebilli Yunus’un kızı)
1-Tahsin Ünsal, 2-Bünyamin, 3- Naile (Hasan Sarı eşi), 4-İsmail,
5- Tahir(Zari), 6- Hacı , 7-Arife (Halil Konya eşi) , 8 - Hikmet
h-Naim Ünsal (Eşleri 1-Naciye; (1-5 anası.) 2- Neslihan; (6-12 anası)
1-Ayşe (Ali Yetkin), 2-Selime (Salim Öztürk),
3-Habibe (Mustafa Akyol), 4- Safinaz (Ömer Başaran eşi),
5-Mehmet (Hacı) , 6-İbrahim (Hatıp) 7-Elmas (Necati Koçak eşi),
8-Hasan, 9-Fatma, 10-Mustafa , 11-Ahmet , 12- Mehmet
i-Ayşe (Eşi Halil Taşdöven)
1-Sadık, 2 –İbrahim
j-Rukiye (Urkuya) Eşi Ahmet Coplan (Karabıyık)
1-Hilmi, 2-Ertuğrul Coplan, 3- Muammer
k-Eşe Hala ( Üsük Dede oğlu Hasan Öcal eşi)
1-Aysel (İlyas Öcal eşi), 2- Sami Öcal, 3- Hasan Öcal
l-Ayşe (Bakırcı Hasan eşi)
1- Nuri Bakırcı, 2 Ruveyde (Ahmet Çakır eşi)
m-Hatice (Bakırcı Hasan eşi)
1-İlyas , 2-Hatice (Şeref Bakırcı eşi), 3-Aynur (Musa Bakırcı eşi),
4-İsminur (Hacı Ünsal Eşi), 5-Eşeli (Osman Efeoğlu eşi),
6-Günnur Öncü 7-Hasan, 8-H.Musa
n-Gülsüm Hala (H.Osman Yıldırım eşi)
1-Rukiye (Ukana-Şükrü Yıldırım eşi) , 2-Zeynep (İsmail Ünsal eşi) ,
3-Şahsine (Sami Öcal eşi)
p-Selime (Çeşmelisebilde Yunus Ahmet eşi)
1-Havva (doktorun)

I-1-B-Kezban Hala (Eşi Bakırcı Pantı Osman)
a-Musa, b-Hasan, c-Ahmet, d-Mahmut,e-Mustafa(Mıstık),
f-Mehmet Bakırcı, g-Emine Kılcı (Karabıyıkta) 
I-1-C-Fatık Hala (1-Karabıyıklı Omarosman (a babası),2- Koca Musa ( b ve c babaları )
a-Küççükaşa(Yaşar Ünsal annesi), b-Ayşe (Müdürün Osmanın eşi),
c-Fatma(H.Mustafa Kerimin eşi)

I-1-D-Urkula Hala –Eşleri 1-Ali Yıldırım (a ve b )
2-Abdullah Yıldırım (c-g babaları)
a-Aşaman(Hayri-Burhanettin anası) b- Ahmet(Boz) Yıldırım, c- Süleyman (DeliSülük) Yıldırım d-Ali (Bey) Yıldırım , e-Hacı Osman Yıldırım
f-Dudu Gümüş g- Gülsüm Bakırcı (İlyas Bakırcı eşi)

I-1-E-Hatça Hala
a- Mustafa Ünal (Topal Ağa-Eski Muhtar)

I-1-F-Aşalı Hala 
a-Karabıyıkta Hacı İsmail Özcoplan
b- Hatice Kocabıyık

I-1-G-HÜSEYİN (ÜSÜK) DEDE-(Eşi Fadime (1.7.1883-1.12.1946-Hacıfakı Dede kızı)
a- Aşa Hala (Hacı Süllü Eşi- Ahmet Altay Annesi)
1- Fatma(Başkuyuda), 2-Mustafa, 3-Ukuş(Çumralı Hafız eşi),
4-Ahmet Altay, 5- İbrahim Altay , 6-İsmail Altay(Fahrettin Görgülü)

b- İbrahim Öcal (Koca Yusuf, Rahmetli Rahim Öcal Babası)
1-Yusuf Öcal 2-Hatice(İlyas Harmankaya eşi) 3- Rahim Öcal
4-Fedakar, 5- Hasan Öcal, 6- Mehmet Öcal

c- Fadıma Hala (Hacı Halil Görgün eşi)
1-Ayşe 2-Emine (İbrahim Altay eşi) 3-Fadimana

d- Rukiye (Ukulu) Hala (Hacı Mehmet Harmankaya Eşi)
1-Ayşe( Velin Güçlü eşi) 2- İlyas Harmankaya 3-Ramazan
4- Kezban (İsmail Altay eşi) 5-Fatma (H.Kadir Harmankaya eşi)

e- MEMDUH ÖCAL (1-Hatice Harmankaya,2-Fatma Kılıç)
1-Yusuf, 2- Ayşe Kılıç(Fahrettin Kılıç eşi) ,
2-Mehmet (Hacıfakı) Öcal, 4-İlyas,
5-Hatice(Rahim Öcal eşi) , 6-Cemile Sayın 7-Hüseyin Öcal,
8-Ahmet Sami Öcal, 9-Müşerref Toraman , 10- Zeynep Koyuncu

f- Habiş Hala (Hacı Hasan Görgün eşi)
1-Mehmet (Topal) Görgün 2- Ahmet Görgün, 3- Süleyman,
4- Mevlüt, 5-Mustafa, 6- Mahmut, 7 –Şükran, 8- Esat

g- Hasan Öcal (Sami Öcal Babası)
1-Aysel Öcal (İlyas Öcal eşi), 2- Sami Öcal, 3- Hasan Öcal

h- Hatice Hala (Nuri Bakırcı eşi, Sami Bakırcı Annesi)
1-Sami Bakırcı 2- Günnur 3- Fehmi 4- Muammer

I-2 SARIBIYIK MEHMET (eşleri 1- Havse 2-Tokatlı Karı)
A-Fatma(Kodak İbrahim Anası)
B-Kezban(Cız Ahmet eşi, Efendinin Anası)
C-Ahmet Emmi (İzzettin'in Babası)
D-Aşa (Gameri Mehmet emminin Anası- (İlk dördü Havse anadan)
E- Hacıhasan (Hacı Gadder)? ( Tokatlı Karıdan)
     a-Fatık Hala (Gelinaşalarda),
     b- Urkuya,(Mollahasanlarda)
     c- Hilmi Sarıbıyık,
     d- İsmahan(Kezban) (İbrahim Öcal eşi),
     e-Fadime Teyze (Mehmet Ünsal Eşi)

I-3 KADI OSMAN (KADICIK)
A-Söbü Hatça
a- Ali Gürel (Ç.Sebil), b-Havva (Ç.Sebilde Demir Ali Şeflek eşi) ,
c-Adile
B-Kara Mehmet
C-Fatma (Eşi Süleyman (İsmail oğlu) )
a-Mustafa Kılıç (Körağa Dede)-Eşi Emine(Duran Dede kızı)
1-Fatma(Memduh Öcal eşi), 2-Gülsüm (Karabıyıklı H.Yusuf Kılıç eşi),
3-Ayşe(Karabıyıklı Halil Bayık eşi), 4-Döndüş(Karabıyıklı Mustafa Kılıç eşi)
5-Fahrettin Kılıç(Memduh Öcal Damadı) 6- Cennet (Ç.Sebilde Mahmut Şeflek eşi)
7-Emine (Topal Mehmet Görgün eşi) 8-Kezban (Latif Başaran eşi)
9-Hacer (İbrahim Çakmak eşi) 10- Yeter (İsmili- Mehmet Gökçekuyu eşi)

b-Emine Hala( Hamit Uslu (emmi) eşi)1-Ramazan Uslu, 2-Fatma (Ahmet (Öksüz) Tüfekçi), 3- Nazmiye, 3-Şerif
c-Ayşe
1- Bacak Ahmet (çeşmelisebilde)

D-Çöllo Mustafa
a-Osman , b- Hüseyin, c- İbrahim
E-Dalfır Aşa (Ankara'da)
a- HaydarI-4 ÇAKIR EMMİ – (Eşi Hanife)

A-Hacı Abidin

a-Ahmet Çakır (eşi Ruveyde; Bakırcı Hasan kızı)
1-Nazmiye (Tahir Ünsal eşi), 2- Hasan , 3- Naci , 4- İbrahim( Hatıp), 5- Ayşe,
6- Abidin, 7- Reşide (Hatıp Ünsal eşi), 8-Celalettin
b-Mustafa
c-Kebiz (Bakırcı Mıstık eşi)
d-Ayşe (Avcıkara Süllü anası)

B-İbrahim Çakır (Eşi Emine Hala kızı Kezban)
a-Mustafa Çakır
b-Ahmet ÇakırI-5 FADİME HALA – Eşi Hüseyin

A-Ayşe (İzmirli Veli Anası)

B-Helime Bacı (Hacı Halil Görgün Eşi)

C-Ebecik ( Mollahasanlar Mahmut eşi)

D-Cennet (Mollahasanlar Molla eşi)

I-6 EMİNE HALA – ( Eşi Mustafa- H.Halil ve H.Süllü Babası )

A-Hacı Halil- Eşleri 1- Helimece 2-Fadime Hala (Hüseyin(Üsük)Dede kızı)
a-Ayşe b-Emine (İbrahim Altay eşi) c- Fadimana

B-Hacı Süllü – Eşi Aşa Hala (Hüseyin-Üsük-Dede kızı)
a-Fatma, b- Mustafa, c-Ukuş (Çumralı Hafız eşi), d- Ahmet Altay,
e- İbrahim Altay, f- İsmail Altay
C-Aşa (Hacıkadirler Ali Yıldırım eşi-H.Kadir anası)

D-Emine Ünlü (Yörük Kızı (Esenin Mustafanın eşi-Hasan Ünlü anası)

E-Kezban (İbrahim Çakır eşi-Mustafa, Ahmet Çakır anası)
HÜSEYİN (üsük) DEDE1-Ayşe(Aşa) Hala- Eşi H.Süllü Altay

a-Fatma(Başkuyuda) –Eşi Musa Gökçe
1-Meryem, 2-Emine, 3-Rukiye(Eşi Sami Bakırcı),
4- Hacı Mehmet, 5-Cemile , 6-Hüseyin
b-Mustafa Altay – Eşi Emine Ünlü kızı Cemile
1-Süleyman
c-Ukuş(Çumralı Hasan Toz (Hafız) eşi
1-Serpil, 2-Sergül, 3-Senem, 4- Ayşe
 5- Songül
d-Ahmet Altay - Eşi Hacer, Koca Mehmet Güçlü kızı
1-Emine (Mehmet Öcal eşi), 2- Ayfer, 3-Fadim, 4-Hasan
5-Kezban(Memduh Öcal torunu,İsmail Öcal eşi)
e-İbrahim Altay – Eşi H.Halil kızı Emine
1-Ayşe 2-Şehbal 3- Fazilet 4- Sacide 5- Mustafa Asım
f-İsmail Altay(Fahrettin Görgülü)- Eşi Kezban
1-Halil, 2- Ayşegül

2-İbrahim Öcal- Eşi Kezban(İsmance) Sarıbıyık

a-Koca Yusuf Öcal-Eşi Emine(Mehmet Ünsal kızı)
1-Hakan 2- Halime 3-İbrahim
b-Hatice Öcal- Eşi İlyas Harmankaya
1-Hidayet, 2-Mehmet, 3-Zafer, 4-Soner
c-Rahim Öcal- Eşi Hatice Öcal(Memduh Kızı)
1-Kezban 2-Uğur 3-Fatih
d-Fedakar Öcal (Rahmetli)
e-Hasan Öcal-Eşi Filiz Horasan
1-Fedakar, 2-Tuğba, 3- Aysel, 4-İbrahim
f-Mehmet Öcal- Eşi Emine Altay(Ahmet Altay Kızı)
1-İsmihan , 2-Nihan, 3- Oğuzhan

3-Fadıma Hala- Eşi H.Halil Görgülü

a-Ayşe- Eşi Esat Candan
1-Hasan 2- Hatice
b-Emine-Eşi İbrahim Altay
1-Ayşe  2-Şehbal 3- Fazilet 4- Sacide , 5- Mustafa Asım
c-Fadimana
1-Sami

4-Ukulu(Rukiye ) Hala-Eşi Mehmet Harmankaya

a-Ayşe-Eşi (Koca Mehmet'in) Veli Güçlü
1-Sebahat, 2- Nebahat, 3-Nadire, 4- Nail
b-İlyas Harmankaya-Eşi Hatice Öcal(İbrahim Öcal kızı)
1-Hidayet, 2-Mehmet(Rahmetli) , 3-Zafer, 4-Soner
c-Ramazan Harmankaya-Eşi Cemile Harmankaya
1-Taner, 2- Tuncer , 3- Fedakar
d-Kezban – Eşi İsmail Altay
1- Halil, 2-Ayşegül
e- Fatma – Eşi Rahim (H.Kadir) Harmankaya
1- Semih, 2 - ? (Celalettin Çakır eşi ) , 3 - ?

5-Memduh Öcal 1- Eşi Hatice Harmankaya
2-Eşi Fatma Kılıç

a- Yusuf Öcal-Eşleri 1-Ayşe Ünsal 2- Zekiye Ural
1-İsmail, 2-Fatoş,3-Esat, 4-Emre, 5- Kerem
b- Ayşe – Eşi Fahrettin Kılıç
1-Süleyman , 2-Saliha , 3- Hatice, 4- İsmail, 5-Tural
c- Mehmet(Hacıfakı)- Eşi Gülenden Başaran
1-Efkan, 2- Ersel, 3- Birsel, 4-Memduh
d- İlyas Öcal- Eşleri 1-Aysel Öcal 2- İlkay
1-Hatice, 2- Serap, 3- Mehtap, 4- Fatma, 5-Gülçin, 6-Öcal, 7-Gökçen
e- Hatice – Eşi Rahim Öcal
1-Kezban, 2- Uğur, 3-Fatih
f- Cemile –Eşi Talat Sayın
1-Alaaddin, 2- Selçuk, 3- Sinan
g- Hüseyin-Eşi Sevgi Kalyoncu
1-Alper , 2- İlter Kağan
h- Sami – Eşi Emine Topçu
1-Fatma Selcen, 2- Aycan
i- Müşerref- Eşi Sacit Toraman
1- Gamze, 2- Elif Bilge
j- Zeynep – Eşi İsmail Hakkı Koyuncu
1-Merve, 2-Refik, 3- Safa

6- Habiş Hala–Eşi Hasan Görgün

a-Mehmet Görgün-Eşi Emine Kılıç
1-Nahide, 2-Naile, 3-Naime, 4- Ercüment, 5-Songül
b-Ahmet Görgün-Eşi Tayyibe
1-Kenan, 2-Selma
c-Süleyman Görgün- Eşi Fatma(Trabzonlu)
1- Nigar 2-Safinaz 3- Alpaslan
d-Mevlüt Görgün- Eşi Fatma(Kayserili)
1-Selahattin, 2- Bahar , 3-Hasan
e-Mustafa Görgün1-Mehmet Akif
f-Mahmut
g-Şükran  
h-Esat Görgün 
1-Hasan 2 –Zehra


7- Hasan Öcal-Eşi Esma (Eşe)Hala (Hatip Dede kızı)

a-Aysel –Eşi İlyas Öcal (Memduh Oğlu)
1-Hatice,2-Serap, 3-Mehtap, 4-Fatma, 5-Gülçin
b-Sami Öcal-Eşi Şahsine Yıldırım(Güssün Hala kızı)
1-Osman 2-Hüseyin Cem 3-Esma 4- Gülsüm
c-Hasan –Eşi Mevlüdiye
1-Gökhan, 2- Gürkan, 3-Mine

8- Hatice Hala- Eşi Nuri Bakırcı

a-Sami Bakırcı-Eşi Rukiye(Aşa hala kızı Fatmanın kızı)
1-Nuri , 2-Musa , 3-Serpil
b-Günnur 
c-Fehmi Bakırcı
1- Fatih 2-Furkan
d-Muammer Bakırcı
1- Hatice 2-Büşra