25 Ocak 2009 Pazar

HACI İBRAHİM KOCA SOYAĞACI
    H.İbrahim Dedenin Babası da H. HASAN (ENİŞTE) ve evlenmeden genç yaşta ölen bir kardeşi var. Adı Hüseyin. H. İbrahim tek çocuk ve 110 yaşında Kuyulusebilde ölmüş.(Musa Ünsal Hatıratı)

I- HACI İBRAHİM eşi Ayşe

1-H.HASAN (1834-1921?)
2-SARIBIYIK MEHMET
3-KADICIK

4-ÇAKIR EMMİ
5-FADİME HALA
6-EMİNE HALA
( 1-2-3 Ana bir,4-5-6 Ana bir)

I-1 -H.HASAN -Eşi Ayşe ( Kula ebe, Hacıfakı Dede kardeşi )

A-İbrahim (Hatip) Dede, B-Kezban Hala, C-Fatık Hala,
D-Urkula Hala, E-Hatça Hala, F-Aşalı Hala, G-Hüseyin (Üsük) Dede  

I-1-A-İbrahim (Hatip) Dede –eşleri 1-Fatma (a ila e anneleri) ,
2-Emine(f-p anneleri)
a- Mustafa (Topça) – Eşi Aşaman
1-Hayri 2 –Burhanettin 3-Halide 4-Ayşe 5-Güssün 6-Ukuş 7-İmiş 8-Leyla Sarıbıyık
b-H.Ahmet (Yaşar Ünsal babası) – Eşi Fatık hala kızı Küçükaşa
1-Yaşar
c-Mehmet Ünsal ( Eşi Fadime, Sarıbıyık Mehmet torunu)
1-İsmail, 2-Emine (Yusuf Öcal eşi), 3-Şakire (Ali Yetiş eşi),
4-Hasan, 5-Edip Ünsal, 6-Samiye (Hasan Ünsal eşi)
d-İsmail
e-Hasan 
f-H.Musa Ünsal (1-Havva; Kadı Osman torunu, 2-Emine; Telli Dede kızı)
1- Selahattin, 2 –Mehmet (Hacı) 3-Hasan 4-Ayşe (Yusuf Öcal eşi),
5-Hacer (İsmet Taylan Eşi), 6-Kamile (Hasan eşi ),
7-Pakize (Emmi Buhurcu eşi), 8- Necati Ünsal
g-Hasan Hüseyin Ünsal (Eşi Kezban; Ç.Sebilli Yunus’un kızı)
1-Tahsin Ünsal, 2-Bünyamin, 3- Naile (Hasan Sarı eşi), 4-İsmail,
5- Tahir(Zari), 6- Hacı , 7-Arife (Halil Konya eşi) , 8 - Hikmet
h-Naim Ünsal (Eşleri 1-Naciye; (1-5 anası.) 2- Neslihan; (6-12 anası)
1-Ayşe (Ali Yetkin), 2-Selime (Salim Öztürk),
3-Habibe (Mustafa Akyol), 4- Safinaz (Ömer Başaran eşi),
5-Mehmet (Hacı) , 6-İbrahim (Hatıp) 7-Elmas (Necati Koçak eşi),
8-Hasan, 9-Fatma, 10-Mustafa , 11-Ahmet , 12- Mehmet
i-Ayşe (Eşi Halil Taşdöven)
1-Sadık, 2 –İbrahim
j-Rukiye (Urkuya) Eşi Ahmet Coplan (Karabıyık)
1-Hilmi, 2-Ertuğrul Coplan, 3- Muammer
k-Eşe Hala ( Üsük Dede oğlu Hasan Öcal eşi)
1-Aysel (İlyas Öcal eşi), 2- Sami Öcal, 3- Hasan Öcal
l-Ayşe (Bakırcı Hasan eşi)
1- Nuri Bakırcı, 2 Ruveyde (Ahmet Çakır eşi)
m-Hatice (Bakırcı Hasan eşi)
1-İlyas , 2-Hatice (Şeref Bakırcı eşi), 3-Aynur (Musa Bakırcı eşi),
4-İsminur (Hacı Ünsal Eşi), 5-Eşeli (Osman Efeoğlu eşi),
6-Günnur Öncü 7-Hasan, 8-H.Musa
n-Gülsüm Hala (H.Osman Yıldırım eşi)
1-Rukiye (Ukana-Şükrü Yıldırım eşi) , 2-Zeynep (İsmail Ünsal eşi) ,
3-Şahsine (Sami Öcal eşi)
p-Selime (Çeşmelisebilde Yunus Ahmet eşi)
1-Havva (doktorun)

I-1-B-Kezban Hala (Eşi Bakırcı Pantı Osman)
a-Musa, b-Hasan, c-Ahmet, d-Mahmut,e-Mustafa(Mıstık),
f-Mehmet Bakırcı, g-Emine Kılcı (Karabıyıkta) 
I-1-C-Fatık Hala (1-Karabıyıklı Omarosman (a babası),2- Koca Musa ( b ve c babaları )
a-Küççükaşa(Yaşar Ünsal annesi), b-Ayşe (Müdürün Osmanın eşi),
c-Fatma(H.Mustafa Kerimin eşi)

I-1-D-Urkula Hala –Eşleri 1-Ali Yıldırım (a ve b )
2-Abdullah Yıldırım (c-g babaları)
a-Aşaman(Hayri-Burhanettin anası) b- Ahmet(Boz) Yıldırım, c- Süleyman (DeliSülük) Yıldırım d-Ali (Bey) Yıldırım , e-Hacı Osman Yıldırım
f-Dudu Gümüş g- Gülsüm Bakırcı (İlyas Bakırcı eşi)

I-1-E-Hatça Hala
a- Mustafa Ünal (Topal Ağa-Eski Muhtar)

I-1-F-Aşalı Hala 
a-Karabıyıkta Hacı İsmail Özcoplan
b- Hatice Kocabıyık

I-1-G-HÜSEYİN (ÜSÜK) DEDE-(Eşi Fadime (1.7.1883-1.12.1946-Hacıfakı Dede kızı)
a- Aşa Hala (Hacı Süllü Eşi- Ahmet Altay Annesi)
1- Fatma(Başkuyuda), 2-Mustafa, 3-Ukuş(Çumralı Hafız eşi),
4-Ahmet Altay, 5- İbrahim Altay , 6-İsmail Altay(Fahrettin Görgülü)

b- İbrahim Öcal (Koca Yusuf, Rahmetli Rahim Öcal Babası)
1-Yusuf Öcal 2-Hatice(İlyas Harmankaya eşi) 3- Rahim Öcal
4-Fedakar, 5- Hasan Öcal, 6- Mehmet Öcal

c- Fadıma Hala (Hacı Halil Görgün eşi)
1-Ayşe 2-Emine (İbrahim Altay eşi) 3-Fadimana

d- Rukiye (Ukulu) Hala (Hacı Mehmet Harmankaya Eşi)
1-Ayşe( Velin Güçlü eşi) 2- İlyas Harmankaya 3-Ramazan
4- Kezban (İsmail Altay eşi) 5-Fatma (H.Kadir Harmankaya eşi)

e- MEMDUH ÖCAL (1-Hatice Harmankaya,2-Fatma Kılıç)
1-Yusuf, 2- Ayşe Kılıç(Fahrettin Kılıç eşi) ,
2-Mehmet (Hacıfakı) Öcal, 4-İlyas,
5-Hatice(Rahim Öcal eşi) , 6-Cemile Sayın 7-Hüseyin Öcal,
8-Ahmet Sami Öcal, 9-Müşerref Toraman , 10- Zeynep Koyuncu

f- Habiş Hala (Hacı Hasan Görgün eşi)
1-Mehmet (Topal) Görgün 2- Ahmet Görgün, 3- Süleyman,
4- Mevlüt, 5-Mustafa, 6- Mahmut, 7 –Şükran, 8- Esat

g- Hasan Öcal (Sami Öcal Babası)
1-Aysel Öcal (İlyas Öcal eşi), 2- Sami Öcal, 3- Hasan Öcal

h- Hatice Hala (Nuri Bakırcı eşi, Sami Bakırcı Annesi)
1-Sami Bakırcı 2- Günnur 3- Fehmi 4- Muammer

I-2 SARIBIYIK MEHMET (eşleri 1- Havse 2-Tokatlı Karı)
A-Fatma(Kodak İbrahim Anası)
B-Kezban(Cız Ahmet eşi, Efendinin Anası)
C-Ahmet Emmi (İzzettin'in Babası)
D-Aşa (Gameri Mehmet emminin Anası- (İlk dördü Havse anadan)
E- Hacıhasan (Hacı Gadder)? ( Tokatlı Karıdan)
     a-Fatık Hala (Gelinaşalarda),
     b- Urkuya,(Mollahasanlarda)
     c- Hilmi Sarıbıyık,
     d- İsmahan(Kezban) (İbrahim Öcal eşi),
     e-Fadime Teyze (Mehmet Ünsal Eşi)

I-3 KADI OSMAN (KADICIK)
A-Söbü Hatça
a- Ali Gürel (Ç.Sebil), b-Havva (Ç.Sebilde Demir Ali Şeflek eşi) ,
c-Adile
B-Kara Mehmet
C-Fatma (Eşi Süleyman (İsmail oğlu) )
a-Mustafa Kılıç (Körağa Dede)-Eşi Emine(Duran Dede kızı)
1-Fatma(Memduh Öcal eşi), 2-Gülsüm (Karabıyıklı H.Yusuf Kılıç eşi),
3-Ayşe(Karabıyıklı Halil Bayık eşi), 4-Döndüş(Karabıyıklı Mustafa Kılıç eşi)
5-Fahrettin Kılıç(Memduh Öcal Damadı) 6- Cennet (Ç.Sebilde Mahmut Şeflek eşi)
7-Emine (Topal Mehmet Görgün eşi) 8-Kezban (Latif Başaran eşi)
9-Hacer (İbrahim Çakmak eşi) 10- Yeter (İsmili- Mehmet Gökçekuyu eşi)

b-Emine Hala( Hamit Uslu (emmi) eşi)1-Ramazan Uslu, 2-Fatma (Ahmet (Öksüz) Tüfekçi), 3- Nazmiye, 3-Şerif
c-Ayşe
1- Bacak Ahmet (çeşmelisebilde)

D-Çöllo Mustafa
a-Osman , b- Hüseyin, c- İbrahim
E-Dalfır Aşa (Ankara'da)
a- HaydarI-4 ÇAKIR EMMİ – (Eşi Hanife)

A-Hacı Abidin

a-Ahmet Çakır (eşi Ruveyde; Bakırcı Hasan kızı)
1-Nazmiye (Tahir Ünsal eşi), 2- Hasan , 3- Naci , 4- İbrahim( Hatıp), 5- Ayşe,
6- Abidin, 7- Reşide (Hatıp Ünsal eşi), 8-Celalettin
b-Mustafa
c-Kebiz (Bakırcı Mıstık eşi)
d-Ayşe (Avcıkara Süllü anası)

B-İbrahim Çakır (Eşi Emine Hala kızı Kezban)
a-Mustafa Çakır
b-Ahmet ÇakırI-5 FADİME HALA – Eşi Hüseyin

A-Ayşe (İzmirli Veli Anası)

B-Helime Bacı (Hacı Halil Görgün Eşi)

C-Ebecik ( Mollahasanlar Mahmut eşi)

D-Cennet (Mollahasanlar Molla eşi)

I-6 EMİNE HALA – ( Eşi Mustafa- H.Halil ve H.Süllü Babası )

A-Hacı Halil- Eşleri 1- Helimece 2-Fadime Hala (Hüseyin(Üsük)Dede kızı)
a-Ayşe b-Emine (İbrahim Altay eşi) c- Fadimana

B-Hacı Süllü – Eşi Aşa Hala (Hüseyin-Üsük-Dede kızı)
a-Fatma, b- Mustafa, c-Ukuş (Çumralı Hafız eşi), d- Ahmet Altay,
e- İbrahim Altay, f- İsmail Altay
C-Aşa (Hacıkadirler Ali Yıldırım eşi-H.Kadir anası)

D-Emine Ünlü (Yörük Kızı (Esenin Mustafanın eşi-Hasan Ünlü anası)

E-Kezban (İbrahim Çakır eşi-Mustafa, Ahmet Çakır anası)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder