21 Şubat 2018 ÇarşambaHACI FAKI DEDE SOYAĞACI

I-AKMEHMET (Hacı Fakı Dede'nin Dedesi)
   Eseveli-Akoğlanlar
   Mezarı Karaman Kazımkarabekir Akarköy'de
   6 çocuğu var

  1-MUSA ÇELİK-AVCI
  2-OSMAN ARPAD
  3-MUSTAFA AK
  4-AYŞE
  5-EMİNE TAPRAMAZ
  6-FATMA UĞUR


 ı-1 - MUSA ÇELİK-AVCI 
          A-MUSTAFA ÇELİK (Mıstık Kahya)Yozgat Çekerek İlçesi
          B-EŞECİK  Bilaveled-Çocuksuz
          C-HACIFAKI AVCI Sarayönü Karabıyık Köyü
          D-AYŞE ÖCAL-ÜNSAL Sarayönü Kuyulusebil Köyü

       1-1-A- Mustafa Çelik Mıstık Kahya
          1-Mehmet Çelik (Kuru Mehmet) a- Mustafa  b-Mahmut  c-Ahmet  d-Mustafa  e-Havva Çelik f- Iraz Yılmaz
          2-Ali Çelik (Kızıl Ali)  a-Mustafa Çelik b-Hasan Çelik(Çocuksuz) c- Medine Canbaş(Medik)
          3-Celebci  (çocuksuz)
          4-Hatice Çakmak (Kara Hatça) a-Hüseyin Çakmak b-Hüseyin Çakmak c-Emine Haner
          5-Ayşe Kızıltepe (Eşe) a-Osman Kızıltepe b-Musa c- Kezban Kızıldağ(Kezik)

        1-1-C- HACI FAKI (MEHMET) AVCI 
1-OMAR OSMAN 2-MEHMET 3-RUKİYE 4-HATİCE 5-FADİME ÖCAL
1-Omar Osman Avcı (Fatık hala eşi)
a- Ayşe Ünsal (küçük ayşe) 1- Yaşar Ünsal
2-Mehmet Avcı 
a-Ömer Osman Avcı1-Erol   2-Mehmet  3-Şaziye Ünsal 4-Aşaman Kamışlıöz 5-Emine Özcoplan 6-Ünzile Demirci
 b-Meryem Demirci   1-Fevzi  2-İsmet  3-Musa  4-Hasan  5-Zekiye Yozcu
 c-Eşe Altun Mevlütlü Süleyman eşi1-İsmail 2-Mustafa  3-Ömer  4-M.Ali  5-Bayram 6-Esma Özkan  7-Ayşe Aytekin
 d-Feride Özcoplan (Aziz Özcoplan eşi)  1-Ayşe Özcoplan 2-Kezban Ünsal  3-Hacı  4-Ali Özcoplan 5- Memduh 6- Hatıp İbrahim
  3-Rukiye Kılıç
a-Hulusi Kılıç 1-İsmail 2-Hasan  3-Mehmet  4-Ergün 5-Eşe Coplan 6-Sevim Kılıç
b- Eşemen Kutluer  1-Abdurrahman Kutluer   2- Hasan    3-Sami  4-Reşat
c-Ali Kılıç
  4-Hatice Kılıç  
 a- Yusuf Kılıç  1-Atiye  2- Naci  3-Ali Rıza 4-Mesut 5- Cihat 6-Hatice 7-Mustafa 8-Serkan
 b-Hatice Kocabıyık  
 5-Fadime Öcal eşi Hüseyin(Üsük Dede) Öcal  
 a- Ayşe Altay  1-Fatma Sarıkaya 2-Mustafa Altay 3-Ahmet 4-İbrahim 5- İsmail 6-Ukuş
 b-İbrahim Öcal  1-Yusuf  2- Hatice Harmankaya 3-Rahim 4-Fedakar 5-Hasan  6-Mehmet
 c- Fadime Görgülü   1-Ayşe Candan  2-Emine Altay  3-Fadimana
 d-Rukiye (Ukulu) Harmankaya  1-Ayşe Güçlü 2- İlyas Harmankaya 3- Ramazan 4-Kezban Görgülü  5-Fatma Harmankaya
 e-Memduh Öcal  1-Yusuf 2-Ayşe Kılıç 3-Mehmet(Hacıfakı) 4-İlyas 5-Hatice 6-Fadime Sayın 7-Hüseyin 8-Ahmet Sami 9- Müşerref Toraman 10-Zeynep Koyuncu
 f-Habiş Görgün  1-Mehmet 2-Ahmet 3-Süleyman 4-Mevlüt 5-Mustafa 6-Mahmut 7-Şükran   8-Esat
 g-Hatice Bakırcı  1-Sami  2-Günnur 3-Fehmi  4-Muammer
 h-Hasan Öcal       1-Aysel Öcal 2-Sami Öcal  3-Hasan Öcal

1-1-D- AYŞE (ÜNSAL -ÖCAL 1844-?) Eşi Eniştelerden Hacı Hasan 

   
1-AYŞALI COPLAN  2-RUKİYE YILDIRIM  3-FADİME ÖZKAN  4-KEZBAN  BAKIRCI 5-HATİCE ÜNAL  6-İBRAHİM ÜNSAL  7-HÜSEYİN ÖCAL


   1-AYŞALI COPLAN
      a-Hatice Kocabıyık  1-Hacı Musa Kocabıyık  2-İsmail   3-Fatma
      b-İsmail Özcoplan    1-Aziz 2-Ayşe Gökçe 3-Kezban Ünsal
   2-RUKİYE YILDIRIM  
       a-Ahmet Yıldırım  1-Muhammet 2-Aşalı Ünsal 3-Duduş Taylan 4-Teslime Çelik 5-Döndü Yetkin 6-Müzeyyen Yaylacı 7-Emine Gökmenoğlu 8-Hapılı Yılmaz
       b-Süleyman Yıldırım 1-Mustafa 2-Hasan 3-Faruk 4-Münevver Gümüş 5-Rukiye Gümüş 6-Duduş  Büyükadam
       c-Ali Yıldırım 1-H.Kadir Yıldırım 2-Abdullah 3-Emine Ünlü 4-Zübeyde Yıldırım 5-Rukiye Çakır
      d-Osman Yıldırım 1-Ukana Yıldırım 2-Zeynep Ünsal 3-Şahsine Öcal
      e-Dudu Gümüş  1-Hacı Gümüş 2-Güllü Yıldırım 3-Azime Sarıbıyık 4-Zeynep Sarıbıyık 5-Hatice Parmaksız 6-Rukiye Öztürk 7-Seyit Ali Gümüş
      f-Gülsüm Bakırcı  1- İbrahim(Hatıp) 2-Abdullah 3-Gülsen Yıldırım 4-Hatice Ünsal
    3-FADİME ÖZKAN
        a-Ayşe Ünsal (Küçük Ayşe)  1-Yaşar Ünsal
        b-Ayşe Şimşek 1-Ramazan 2-Tuncay 3-Yücel 4-Pakize 5-Habba 6-Emine Sarıbıyık 7-Fadime Ünsal
        c-Fatma Yetkin 1-Muammer 2-Enver 3-Emine 4-Aşalı 5-Filiz 6-Şifa
      4-KEZBAN BAKIRCI
        a-Ahmet Bakırcı  1-Şeref  2-Gülsüm Ünlü 3-Zeliha Gümüş 4- Esma Özçelebi
        b-Hasan Bakırcı 1-Nuri 2-İlyas 3-Hasan 4-Musa 5-Hatice 6-Aynur 7-Günnur Öncü 8-Eşeli Efeoğlu 9-İsminur Ünsal
        c-Mehmet Bakırcı 1-Necibe Avcı 2-Eşeli Kılcı 3-Keziban Bakırcı 4-Musa Bakırcı 5-İbrahim 6-H.Hüseyin
       d-Mustafa Bakırcı 1-Döndü Harmankaya 2-Ayşe Bakırcı 3-Hatice Kılcı 4-Rukiye Bakırcı 5-Rıdvan Bakırcı
       e-Mahmut Bakırcı 1-Musa Kazım 2-Sadettin 3-Osman  4-Fevzi 5-Hüseyin 6-Nazım 7-Kezban 8-Zeynep  9-Halime Coplan 10-Ayşe
       f-Emine Kılcı  1-Servet  2-Nazım 3-H.İbrahim 4-Hediye  5-Kezban Gökmen

      5-HATİCE ÜNAL
          1-Mustafa ÜNAL (Topalağa)

   
   6- İBRAHİM ÜNSAL(HATIP DEDE ) eşleri 1- Fatma  2- Emine
             a- Mustafa (Topça)  Ünsal– (Eşi Aşaman)  1-Hayri 2-Burhanettin 3-Halide 4-Ayşe 5-Güssün 6-Ukuş 7-İmiş 8- Leyla Sarıbıyık
             b-H.Ahmet  Ünsal(Eşi Fatık hala kızı Küçükaşa) 1-Yaşar Ünsal
             c-Mehmet Ünsal ( Eşi Fadime, Sarıbıyık Mehmet torunu)
1-İsmail, 2-Emine Öcal (Yusuf Öcal eşi), 3-Şakire  Yetiş 4-Hasan, 5-Edip Ünsal, 6-Samiye  Ünsal
          d-İsmail
          e-Hasan
          f-H.Musa Ünsal (1-Havva; Kadı Osman torunu, 2-Emine; Telli Dede kızı)
1- Selahattin, 2 –Mehmet (Hacı) 3-Hasan 4-Ayşe Öcal 5-Hacer Taylan 6-Kamile Çelik 7-Pakize Buhurcu 8- Necati Ünsal
          g-Hasan Hüseyin Ünsal (Eşi Kezban; Ç.Sebilli Yunus’un kızı)
1-Tahsin Ünsal, 2-Bünyamin, 3- Naile Sarı 4-İsmail5- Tahir(Zari) 6- Hacı 7-Arife Konya  8- Hikmet
         h-Naim Ünsal (Eşleri 1-Naciye; (1-5 anası.) 2- Neslihan; (6-11 anası)
1-Ayşe Yetkin 2-Selime Öztürk 3-Habibe Akyol 4- Safinaz Başaran 5-Mehmet (Hacı) , 6-İbrahim (Hatıp) 7-Elmas Koçak 8-Hasan 9-Mustafa  10-Ahmet  11- Mehmet
         i-Ayşe Taşdöven  1-Sadık, 2 –İbrahim 3-Ali 4-Gülsüm Toprakkale 5-Fatma Gürel 6-Havva Yetkin 
         j-Rukiye Coplan  1-Hilmi 2-İzzet 3-Ertuğrul 4-Muammer 5-Şakire Gökmen 6-Ebice Özkan 7-Rukiye Özçelebi
         k-Eşe (Esma ) Öcal  1-Aysel (İlyas Öcal eşi), 2- Sami Öcal, 3- Hasan Öcal
          l-Ayşe (Bakırcı Hasan eşi) 1- Nuri Bakırcı, 2 Ruveyde Çakır 
         m-Hatice (Bakırcı Hasan eşi) 1-İlyas , 2-Hatice Bakırcı 3-Aynur Bakırcı  4-İsminur Ünsal  5-Eşeli Efeoğlu 6-Günnur Öncü 7-Hasan, 8-H.Musa   
          n-Gülsüm Yıldırım 1-Ukana Yıldırım 2-Zeynep ünsal 3-Şahsine Öcal
          o-Selma Demirci  1-Havva Demirci

      7-HÜSEYİN ÖCAL(EŞİ FADİME AVCI) HACI FAKI DEDE KIZI   1-AYŞE ALTAY 2-İBRAHİM ÖCAL 3-FADİME GÖRGÜLÜ 4-RUKİYE HARMANKAYA 5-MEMDUH ÖCAL 6- HABİŞ GÖRGÜN 7-HATİCE BAKIRCI 8-HASAN ÖCAL1-2  OSMAN ARPAD  ISPARTA  KOÇTEPE (FANDAS) KÖYÜ

        A-MUSTAFA ARPAD
     B-MEHMET ÇETİNKAYA
          1-2-A MUSTAFA ARPAD
                 1-OSMAN ARPAD
                     a-Mustafa Arpad  1-Murat  2-Ümit 3-Nezahat Köksal 4-Zeynep Ağacıgül 5-Fatma Gümüş 6-Şenay Sarı 7-Yasemin Arpad
                     b-Ünal Arpad  1-Çağlayan Özbahar 2-Alaaddin Arpad 3-Seval Arpad
                     c-Zübeyde Vatandaş   1-Osman 2-Fadime 3-Gülseren

              1-2-B MEHMET ÇETİNKAYA
                   1-MUSTAFA    2-HAVVA COŞKUN 3-İSMİHAN DEMİRTAŞ  4-FADİME SENİRCELİ
                       
                   1-MUSTAFA ÇETİNKAYA   a-Mehmet Çetinkaya  b-Ali Osman Çetinkaya
                   2-HAVVA COŞKUN              a-Selahattin Coşkun
                   3-İSMİHAN DEMİRTAŞ       a-Hasan Demirtaş

1-3   MUSTAFA AK   KARAMAN KİSECİK KASABASI
           A-ALİ AK  B-FATMA DÜLGER  C-AYŞE ÇAMUR   D-HAVA HORZUM    E-ELİFE BOZ  F-KEZBAN ÇELİK   G-HATİCE EKTİ


           1-3-A -ALİ AK (Çırak Ali)
                     a-Halil AK  1-Musa  2-İsmihan Kaya 3-Ruiye Yıldız 4-Döne Kaya 5-Elmas Ekti 6-Sultan Horzum  7-Ali Ak
                b-Mustafa AK 1-Fatma Tapramaz 2-Sultan Horzum 3-Hasan Ak 4-Ali Ak 5-İsa Ak 6-Selver Tok 7-Hasibe Çamur
                c-İbrahim AK  1-AliOsman 2-Mehmet(Gücü)  3-İzzet 4-Ahmet (Topal Ahmet)  5-Ali(Gerali)  6-Şerife Taş 7-Selver Ekti
               d-Ayşe Kaya  1-Mustafa   2-Mehmet 3-Ahmet Ali 4-İmiş Yılmaz

          1-3-B- FATMA DÜLGER
                a-Ali Dülger  
                b-Halil Dülger (Çömez )  1-İbrahim 2-Servet 3-Elmas Tapramaz 4-Fikriye  Kaya
                c-Ayşe Horzum (Ömer Ali eşi)  1-Mehmet  2-Kamil 3-Gülzar 4-Hasan

           1-3-C  AYŞE ÇAMUR
                 a-Sultan Çamur (Sultancık)   1-İbrahim Yaşar(eşref)  2-Mehmet Yaşar (ustacık)
                 b-Davut Çamur (Karadede)
                 c-Rukiye Dülger Halil Dülger eşi

           1-3-D- HAVA HORZUM
                 a-Yusuf Horzum 1-Ayşe 2-Hasan 3-Mustafa 4-Kazım 5-Halil 6-Mehmet 7-Cemile Çoban
                 b-Ömer Ali Horzum Ayşe Horzum eşi
                 c-Mustafa Horzum  1-Hasan 2-Kezban Şahin 3-Şükriye Güleç 4-İsmihan Tekbasan  5-Bayram Ali 6-Nazmiye Yalçın

            1-3-E-ELİFE BOZ elifcik
                  a-Osman Boz   1-Havana Tekbasan 2-Dönüş Boz 3-Kerim 4-Ayşe
                  b-İbrahim Boz  1-Halil 2-Hatice Çelik  3-Sultan Say 4-Döne Ayşe Nam 5-Osman Boz
                  c-Bayram Boz  1-Rafet  2-İlhan  3-Orhan  4-Şerife Bayram
                  d-Ömer Boz (Berber)  1-Melahat Horzum 2-Erol  3-Musa 4-Elifan
                  e-Sultan Horzum (Yusuf Horzum eşi)

             1-3-F-KEZBAN ÇELİK kezbencik
                  a-İsmail Çelik köroğlan  1-Hüseyin 2-Davut 3-Döne Boz 4-Emin 5-Yakup 6-Ahmet Zeki 7-Mustafa
                  b-Mustafa Çelik   1-Sultan Bilgi 2-İzzet 3-Fatma Tapramaz 4-Bekir Çelik 5-Demir 6-Osman 7-Latif
                  c-Şerife Tapramaz 1-Ahmet Tapramaz 2-Mehmet 3-Ömer 4-Hikmet 5-Ayşe Boz 6-Hatice Kola
                  d-Selver Boz  İbrahim Boz eşi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder